Warsztaty o Św. Ludwice

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w dniu 9 maja obchodzi uroczystość swojej założycielki Św. Ludwiki de Marillac, która jest patronką pracowników społecznych (socjalnych) i wszystkich poświęcających się dziełom miłosierdzia. W związku z tym w naszym przedszkolu znany już dobrze Jaś Pociecha poprowadził warsztaty biblijne pt.: „Spotkanie ze Św. Ludwiką”. Poprzez warsztaty teatralno-muzyczne przybliżył dzieciom postać tej świętej pochodzącej z ziemi francuskiej. Prosimy, aby św. Ludwika wypraszała dla nas wszystkich potrzebne łaski w służbie potrzebującym i otaczała opieką wszystkie nasze rodziny.

Zobacz zdjęcia