Plan dnia

 

2/5 – 3 – 4 LATKI

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w grupie zbiorczej.

7.30 – 8.20 Zabawy samodzielne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich aktywność, zabawy integrujące grupę, kontakty indywidualne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Kształtowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

8.30 – 9.00Śniadanie. Modlitwa przed i po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 10.00 Modlitwa poranna w kaplicy lub w sali. Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy  przez dzieci. Działalność plastyczno - konstrukcyjna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję słuchową, wzrokową, grafomotoryczną. Zabawy z językiem nowożytnym.

10.00 – 10.15 „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

10.15 – 11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer (nauka ubierania się , zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia przyrodnicze lub działalność dowolna dzieci, zabawy w sali.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety, mycie rąk.

12.00 – 12.30 Obiad. Modlitwa przed i po posiłku. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i porządkowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.30 – 13.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Mycie zębów.

13.00 – 14.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki - wyciszenie. Czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie, toaleta). Zabawy dowolne.

14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

15.00 – 15.30 Podwieczorek. Modlitwa przed i po posiłku. Zabiegi higieniczne po posiłku.

15.30 – 16.45 Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań lub na powietrzu.  Porządkowanie zabawek, sprzątanie sal. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne  z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

5 – 6 LATKI

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w grupie zbiorczej.

7.30 – 8.50 Zabawy samodzielne - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia gimnastyczne.

8.50 - 9.00 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

9.00-9.30Śniadanie. Modlitwa przed i po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.30-11.00 Modlitwa poranna w kaplicy lub w sali. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Działalność plastyczno –konstrukcyjna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową, wzrokową i grafomotoryczną. Zabawy z językiem nowożytnym. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe, dodatkowe

11.00- 11.15 „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11.15- 12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków-doskonalenie czynności). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia przyrodnicze lub działalność dowolna dzieci, zabawy w sali.

12.15- 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety, mycie rąk.

12.30-13.00 Obiad. Modlitwa ”Anioł Pański”. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i porządkowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.00- 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Mycie zębów.

13.30-15.15 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki o charakterze relaksacyjnym-wyciszenie. Samodzielna zabawa dzieci-podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem nowożytnym.

15.15-15.30 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

15.30 -16.00 Podwieczorek. Modlitwa przed i po posiłku. Zabiegi higieniczne po posiłku.

16.00-16.45 Zabawy samodzielne w kącikach zabaw lub na powietrzu. Porządkowanie zabawek, sprzątanie sal. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

pdfPobierz - ramowy plan dnia PDF76.11 KB

hands

Ogłoszenia

  • 1

Myśl na dzień dobry

Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.
Św. Jan Chryzostom

Odwiedzający

1333294
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
14
2465
3235
4749
4051
38561
1333294

3.52%
14.46%
4.89%
0.41%
0.40%
76.32%
Online (przez ostatnie 15 minut):21

Twoje IP:34.239.167.149