Plan dnia

 

2/5 – 3 – 4 LATKI

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w grupie zbiorczej.

7.30 – 8.20 Zabawy samodzielne podejmowane przez dzieci, wyzwalające ich aktywność, zabawy integrujące grupę, kontakty indywidualne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczne przed posiłkiem. Kształtowanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

8.30 – 9.00Śniadanie. Modlitwa przed i po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 10.00 Modlitwa poranna w kaplicy lub w sali. Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy  przez dzieci. Działalność plastyczno - konstrukcyjna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję słuchową, wzrokową, grafomotoryczną. Zabawy z językiem nowożytnym.

10.00 – 10.15 „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

10.15 – 11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer (nauka ubierania się , zapinania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia przyrodnicze lub działalność dowolna dzieci, zabawy w sali.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety, mycie rąk.

12.00 – 12.30 Obiad. Modlitwa przed i po posiłku. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i porządkowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.30 – 13.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Mycie zębów.

13.00 – 14.30 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki - wyciszenie. Czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie, toaleta). Zabawy dowolne.

14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

15.00 – 15.30 Podwieczorek. Modlitwa przed i po posiłku. Zabiegi higieniczne po posiłku.

15.30 – 16.45 Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań lub na powietrzu.  Porządkowanie zabawek, sprzątanie sal. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne  z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

5 – 6 LATKI

6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne w grupie zbiorczej.

7.30 – 8.50 Zabawy samodzielne - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia gimnastyczne.

8.50 - 9.00 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

9.00-9.30Śniadanie. Modlitwa przed i po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.30-11.00 Modlitwa poranna w kaplicy lub w sali. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Działalność plastyczno –konstrukcyjna. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową, wzrokową i grafomotoryczną. Zabawy z językiem nowożytnym. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe, dodatkowe

11.00- 11.15 „Witaminka” – spożywanie owoców, uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

11.15- 12.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków-doskonalenie czynności). Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia przyrodnicze lub działalność dowolna dzieci, zabawy w sali.

12.15- 12.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: korzystanie z toalety, mycie rąk.

12.30-13.00 Obiad. Modlitwa ”Anioł Pański”. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i porządkowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.00- 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne po posiłku. Mycie zębów.

13.30-15.15 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki o charakterze relaksacyjnym-wyciszenie. Samodzielna zabawa dzieci-podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem nowożytnym.

15.15-15.30 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

15.30 -16.00 Podwieczorek. Modlitwa przed i po posiłku. Zabiegi higieniczne po posiłku.

16.00-16.45 Zabawy samodzielne w kącikach zabaw lub na powietrzu. Porządkowanie zabawek, sprzątanie sal. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

pdfPobierz - ramowy plan dnia PDF76.11 KB

hands

Ogłoszenia

  • 1

Myśl na dzień dobry

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Odwiedzający

0716978
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
306
435
741
2406
14432
29346
716978

Prognoza na dziś
312

5.64%
15.96%
5.37%
0.65%
0.73%
71.64%
Online (przez ostatnie 15 minut):6

Twoje IP:18.234.255.5