Misterium Paschalne

W drugim tygodniu Wielkiego Postu, w czwartek, 17 marca uczestniczyliśmy w Misterium Paschalnym. Ostatnie dni Pana Jezusa, zarówno Wieczerzę Pańską, jak i Drogę Krzyżową przybliżył naszym przedszkolakom Jaś Pociecha. Zasłuchane przedszkolaki miały możliwość wcielenia się w postacie jakie spotykamy podczas Triduum Paschalnego. Niech te warsztaty biblijne naznaczone z jednej strony klimatem cierpienia a z drugiej tajemnicą Zmartwychwstania przygotują nas do Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia.

Zobacz zdjęcia