Życzenia Noworoczne

Szanowni Rodzice,
W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dnia 01 stycznia, u progu Nowego Roku 2022 życzymy zdrowia, szczęścia, radości, serdeczności, życzliwości, pokoju, spełnienia najskrytszych marzeń


oraz
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień zarówno w życiu rodzinnym jak i zawodowym.
A Maryja Święta Boża Rodzicielka niech towarzyszy w  waszych troskach, smutkach i radościach. Niech prowadzi do swojego Syna – Jezusa Chrystusa.
Błogosławionego Nowego Roku 2022

Z darem modlitwy
Siostra Dyrektor,
Siostry, Grono Pedagogiczne
oraz Personel Przedszkola