Boże Narodzenie, dnia 25.XII.2021 r.

Bóg jest tęsknotą człowieka…
Człowiek jest tęsknotą Boga…


Te dwie tęsknoty spełniają się tylko w Betlejem,
gdzie Bóg wszedł w ludzkie dzieje…
Pozwólmy Bogu wejść w nasze dzieje,
by i nasza tęsknota spełniała się z dnia na dzień.

W przeniknięte jasnością dni Bożego Narodzenia,
ukazuje się łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom.
Przy dzieleniu się opłatkiem
niech zabłysną dobre łzy w oczach,
niech zabiją mocniej serca,
a urazy odejdą w niepamięć
i niech ku każdemu popłynie dobroć, miłość i modlitwa.

Życzymy dużo zdrowia, zadowolenia i radości
oraz niosącego pokój
błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Z darem modlitwy
Siostra Dyrektor,
Siostry, Grono Pedagogiczne
oraz Personel Przedszkola